براکت پارس کارا

براکت

تنظیم و نصب ریل‌ها به اسکلت آسانسور به عهده براکت می‌باشد و باید با دقت بالایی این قطعه را تولید نمود. چرا که  حرکت نرم و بدون تکان کابین آسانسور به کیفیت و دقیق بودن براکت بستگی دارد.

کلیه براکت‌ها به سبب کاربری آسانسور مد نظر و ظرفیت آن‌ به اشکال مختلف و با ضخامت ورق مختلف ساخته می‌شد.

براکت‌های ساخت پارس کارا

 براکت‌ها را به صورت تخصصی و سفارشی با شیت‌های فلزی، در ضخامت مناسب با دستگاه لیزر برش و سوراخ‌کاری نموده و سپس از خم‌کاری با پرس برک CNC به سفارش مشتری با پوشش رنگ الکترواستاتیک یا آبکاری در انواع مختلف ارائه می‌دهیم.