Warning: Undefined array key "options" in /home/gdakdfop/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192

برای تولید درب های پارس کارا از ورق 2 و 1.25 میل شرکت فولاد مبارکه اصفهان استفاده می‌شود.

کلیه مراحل برش با دستگاه لیزر فایبر انجام می‌شود ، مزیت این روش برش جلوگیری از بروز تمام

خطاهای احتمالی مانند کشیده شدن و ناشاقولی ورق می‌باشد.

فرایند خم ورق ها با دقت بالا توسط دستگاه های cnc وارداتی انجام می‌شود.

برای تولید درب های پارس کارا از ورق 2 و 1.25 میل شرکت

فولاد مبارکه اصفهان استفاده می‌شود.

کلیه مراحل برش با دستگاه لیزر فایبرانجام می‌شود.

مزیت این روش برش جلوگیری از بروز تمام خطا های احتمالی

مانند کشیده شدن و ناشاقولی ورق می‌باشد.

فرایند خم ورق ها با دقت بالا توسط دستگاه های cnc وارداتی

انجام می‌شود.

اتصال قطعات با یکدیگر به وسیله جوش co2 انجام می‌شود سپس درب ها به سالن رنگ منتقل می‌شوند.

بعد از گرفتن آلودگی و چربی درب ها توسط محلول فسفاته درب ها وارد تونل رنگ الکترواستاتیک

شده و سپس در دمای 200 درجه سانتی گراد داخل کوره قرار میگیرند تا رنگ پودری پخته شود.

در مرحله آخر و پس از تایید توسط واحد کنترل کیفیت شرکت درب ها بسته بندی و اماده ارسال می شوند.

اتصال قطعات با یکدیگر به وسیله جوش co2 انجام می‌شود

سپس درب ها به سالن رنگ منتقل می‌شوند.

بعد از گرفتن آلودگی و چربی درب ها توسط محلول فسفاته

درب ها وارد تونل رنگ الکترواستاتیک شده و سپس دردمای

200 درجه سانتی گراد داخل کوره قرار میگیرند تا رنگ پودری

پخته شود.

در مرحله آخر و پس از تایید توسط واحد کنترل کیفیت شرکت

درب ها بسته بندی و اماده ارسال می شوند.