پایه بافرهای پارس کارا

پایه بافر (سکوی ضربه گیر)

در انتهای چاهک آسانسور، در مرکز ریل‌ها سکویی با آجر و یا بلوک ساخته شده و پس از سیمان‌کاری، بافر ضربه‌گیر آسانسور بر روی آن نصب می‌گردد. گاهاً دیده شده این سازه ابنیه به دلیل ریشه‌دار نبودن در کف چاهک شکسته و واژگون شده است.

ما در پارس کارا با درنظر گرفتن اینگونه مشکلات سکوی ضربه‌گیری طراحی و تولید  کرده‌ایم که علاوهخ بر کاهش هزینه، شاهد اینگونه مشکلات نیز نخواهید بود.

سکو‌های تولید شده در این مجموعه بسته به ظرفیت و کاربرد آسانسور با  ورق‌های از ضخامت ۴ تا ۸ میل ساخته می‌شد. سپس با رنگ الکترواستاتیک رنگ‌آمیزی شده و به وسیله یک صفحه ضخیم که در انتهای سکو وجود دارد به کف چاهک آسانسور بولت می‌شود. در این روش علاوه بر سرعت اجرا و کاهش هزینه‌‌های بنایی، دیگر شاهد بروز مشکلاتی از قبیل شکستن و واژگون شدن سکو نخواهید بود.